Slovenia

Slovenia, officially the Republic of Slovenia, is a country located in southern Central Europe at the crossroads of the main European cultural and trade routes. It is bordered by Italy to the west, Austria to the north, Hungary to the northeast, Croatia to the southeast, and the Adriatic Sea to the southwest. It covers 20,273 square kilometers (7,827 sq mi) and has a population of 2.06 million. It is a parliamentary republic and a member of the United Nations, European Union, and NATO. The capital and largest city is Ljubljana.

(source: wikipedia)

Institutions in Slovenia

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
Safe House Celje
P.O. Box 347
3000 Celje
+386 (0)3 492 63 56
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja varna hiša Gorenjske
Association to help women and children victims of violence safe house Gorenjska
P.O. Box 575
4000 Kranj
+386 (0) 512 000 83
Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
Women´s shelter "Pepcin"
Cesta krških žrtev 11
8270 Krško
+386 (0)7 490 49 50
Društvo varnega zavetja Varna hiša Pomurja
Society safe haven - Safe House Pomurje
9240 Ljutomer
+386 (0) 258 483 90
Center za socialno delo Maribor - Varna hiša Maribor
Safe House Maribor
Dvorakova ul. 5
2000 Maribor
+386 (0) 225 066 00
KRIZNI CENTER ZA ODRASLE
Crisis Center for adult victims of violence Maribor
Varna hiša Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
+386 (0)2 480 11 86 or 87
VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO
Safe house Caritas Primorska
5000 Nova Gorica
+386 (0)5 330 02 34
Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam kaznivih dejanj - Varna hiša Novo mesto
Safe House Novo mesto
P.O. Box 345
8000 Novo mesto
+386 (0) 733 268 95
KRIZNI CENTER ZA ŽRTVE NASILJA
Crisis center for victims of violence
Obala 114
6330 Piran
+386 (0)40 303 669 (24/7)
VARNA HIŠA PTUJ
Safe house Ptuj
Trstenjakova ul. 5a
2250 Ptuj
+386 (0)2 787 56 69
REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS
Regional safe house Kras
Kosovelova 4 b
6210 Sežana
+386 (0)5 620 24 42
VARNA HIŠA SLOVENJ GRADEC
Safe house Slovenj Gradec
2380 Slovenj Gradec
+386 (0)2 882 94 35
Safe house Vizija
Safe house Vizija
Slomškova 3c
3210 Slovenske Konjice
+386 (0)3 575 40 60
Zavod karitas Samarijan
Mother's Shelter Caritas Samaritan
Skalniška 1
5250 Solkan
+386 (0) 533 002 34
Varna hiša Velenje
Safe House Velenje
Velenje
+386 (0) 389 766 90

Ljubljana

Društvo za Nenasilno komunikacijo
Association for Non Violent Communication
Linhartova cesta 13
1000 Ljubljana
+386 (0) 143 448 22
KRIZNI CENTER ŽENSKE SVETOVALNICE
Crisis center of Association women's counselling
Langusova 21
1000 Ljubljana
+386 (0)31 233 211 (24/7)
SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA
SOS telephone for women and children victims of violence
2726
1001 Ljubljana
+386 080 11 55
VARNA HIŠA ZA UŽIVALKE TRDIH DROG, KI SO ŽRTVE NASILJA
Safe house for women users of illegal drug who are victims of violence
Štihova 12
1000 Ljubljana
+386 (0)5 904 17 70
VARNA HIŠA ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA 2
Safe house for women and children victims of violence Association for nonviolent communication
Linhartova cesta 13
1001 Ljubljana
+386 (0)31 736 726
ZATOČIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA 1
Safe house for women and children victims of violence
1001 Ljubljana
+386 080 11 55