Poland

Poland, is a country located in Central Europe. It is divided into 16 administrative subdivisions, covering an area of 312,679 square kilometres (120,726 sq mi), and has a largely temperate seasonal climate. With a population of approximately 38.5 million people, Poland is the sixth most populous member state of the European Union. Poland's capital and largest metropolis is Warsaw. Other major cities include Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, and Szczecin.

(source: wikipedia)

Institutions in Poland

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Hostel dla Matki z Dziećmi Chroniącymi się przed przemocą przy towarzystwie pomocy "Dajemy Szansę"
Crisis Intervention Center Hostel for Mothers with Children protecting the from violence at the company help "We give...
+48 552 324 260
Nadzieja. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Hope. Crisis Intervention Center
Ul. 1 Maja 12
57256 Bardo
+48 748 171 552
Stowarzyszenie Medar, Centrum Pomocy Rodzinie - Przeciw Przemocy Wyrównać Szanse
Medar Association, Family Support Center - Violence Against Align Opportunities
ul. E. Gierczak 8
85791 Bydgoszcz
+48 523 485 547
Żłobek Miejski - Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką w Chrzanowie
Municipal nursery - Shelter Child Care and Mother in Chrzanów
Mieszka I 4
32500 Chrzanów
+48 326 232 091
Oaza. Przytulisko dla kobiet Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Oasis. A shelter for women Caritas of the Archdiocese of Czestochowa
Księdza Stanisława Staszica 5
42200 Częstochowa
+48 343 680 765
Dom Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
House of Mother and Child Caritas Archdiocese of Gniezno
Os. Orła Białego 20
62200 Gniezno
+48 614 255 786
Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT
Shelter for Lone Mothers with Children Monar MARKOT
Ul. Folwarczna 50
67200 Głogów
+48 768 333 500
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Diecezji Kieleckiej
Assistance Centre for Victims offense Caritas Kielce, Women´s shelter Caritas
Urzędnicza 7B
25729 Kielce
+48 413 664 847
Polski Czerwony Krzyż. Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy
Polish Red Cross. Shelter for Women Victims of Violence
Ul. Olkuska 18
25852 Kielce
+48 413 459 066
Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
Center for People Experiencing Violence
Os. Krakowiaków 46
31964 Kraków
+48 124 258 170
Dom Samotnej Matki i Małego Dziecka
Single Mothers and Early Childhood Shelter
ul. Wojska Polskiego 73
64761 Krzyż Wielkopolski
+48 672 564 028
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (Oliveirinha)
Social Centre "Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (Oliveirinha)"
3810 Oliveirinha
+351 234 940 480
Ośrodek PCK - schronisko dla kobiet i dzieci
PCK center - shelter for women and children
Ul. Wolności 20
63400 Ostrów Wielkopolski
+48 736 209 1
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Hotel-Schronisko "Pro Vita”
Centre for Victims of Domestic Violence hostel "Pro Vita"
Botaniczna 2
60586 Poznań
+48 618 475 937
Fundacja Caritas na rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie
Women´s shelter Caritas Radom
Ul. Kościelna 5
26604 Radom
+48 483 652 929
Fundacja Dom Samotnej Matki, Rogowiec
Foundation Single Mothers, Rogowiec
97427 Rogowiec
+48 692 025 122
Hostel dla Matek z Dziećmi
Hostel for Mothers with Children
Gdańska 4
06230 Różan
+48 297 669 031
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH MATEK Z DZIEĆMI I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE MONAR- MARKOT MICKIEWICZA
Homeless Centre for Mothers and Children Victims of Domestic Violence Monarchs Markot Mickiewicza
59330 Ścinawa
+48 768 436 725
Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Centre for Social Caritas of the Archdiocese of Szczecin-Kamieńska
Ul. Piaseczna 4
70893 Szczecin
+48 914 621 329
Azyl. Stowarzyszenie na rzecz pomocy kobietom i dzieciom
Women´s shelter Toruń
Brzozowa 9
87100 Toruń
+48 566 575 861
Ośrodek "Dom"
Women´s shelter "Dom"
Nowogrodzka 7
00513 Warszawa
+48 226 229 633
Wspólnota "Chleb Życia" - Dom dla Bezdomnych "Betania"
Community "Bread of Life" - Home for the Homeless "Betania"
Łopuszańska 17
02220 Warszawa
+48 228 466 644
Noclegownia dla bezdomnych kobiet "Emaus”
Emergency accommodation for homeless women "Emmaus "
ul. Stawki 27
01040 Warszawa Śródmieście
+48 228 384 450
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Ofiar Przemocy w Rodzinie
Shelter for Homeless Women and Victims of Domestic Violence
Ul. Karnkowskiego 7
87800 Włocławek
+48 542 322 816
Dom Samotnej Matki Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta
Single Mothers' Aid Society of St. Albert
Świętego Brata Alberta 4
68200 Żary
+48 683 743 958
Schronisko dla Matki i Dziecka im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze
Shelter for Mother and Child them. Teresa Strzembosz in Zielona Gora
Ul. Piaskowa 9 e
65204 Zielona Góra
+48 683 244 900
Schronisko dla kobiet i dzieci Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Shelter for Women and Children's Aid Society. St. Albert
Kwietniowa 2/4
93361 Łódź
+48 422 076 308
National Emergency Service for Survivors of Family Violence Blue Line
226 687 000
National Emergency Service for Survivors of Family Violence
801 120 002